Kristina Stalnionytė: Šuarų žemė

Kristinos Stalnionytės knyga Šuarų žemė - pavartyti ir pirkti

Leidėjas: Didakta, 2014.

320 puslapių

 

Amazonijos miškuose,  Peru ir Ekvadoro pasienyje, gyvena šuarai - karingiausia Pietų Amerikos čiabuvių gentis. Konkistadorai, aukso ieškotojai ir misionieriai šuarus vadino galvų medžiotojais, nes šie žudydavo priešus vien tam, kad iš jų galvų pasigamintų trofėjus. Šiandien šuarų likę keliasdešimt tūkstančių, dauguma jų gyvena Ekvadore, Moronos-Santjago provincijoje.

 

„Šuarų žemė“ - netikėtumų kupina istorija apie lietuvės, ekvadoriečio ir šuarų genties indėno Ju kelionę po Amazoniją. Gyvendama pas šuarus, trijulė patiria spalvingų nuotykių, sutinka keistuolių, šamanų, žvejų ir medžiotojų, susipažįsta su šuarų buitimi, mitologija, susiduria su pasaką primenančia šuarų filosofija ir neįprastu mąstymo būdu.

 

Knyga pasakoja apie šiandieninę Amazonijos genčių gyvenimo realybę, paliesdama ir problemas - miškų niokojimą, priešiškumą naftos ir kalnakasybos kompanijoms, laisvės troškimą, socialinius skirtumus. Praleidę dvi savaites Šuarų žemėje, keliauninkai ją pamilsta visam gyvenimui.

 

Arutamas kvėpavo juoda naktim. Spindėjo geltona pilnatim. Tekėjo upe. Glostė minkštu miglos delnu. Klausėsi miško ausimis. Spaudė kūriniją prie Motinos Žemės traukos jėga, iš mūsų sielų išspausdamas liūdesio gaidas. Girdėjau Žemės širdies dūžius. Tą naktį tikėjau visom religijom, visais dievais. Visų jų akimis žvelgė Gyvenimas, jų plaučiais dūsavo Būtis. Kažkur toli toli tą Gyvenimą varžė žmonių nuomonės, drabužiai, vertybės, pareigos. Čia, prie Jaupio upės, jis alsavo nuogas, be ribų. Girdėjau, kaip pašėlusiai kvatojasi naktyje. Viliojo gilyn į mišką. Dainavo Svajonės dainas. Ragino parklupti, pasiduoti, ištirpti ir išsisklaidyti. „Ar matei Arutamą?“ – paklausė Manuelis. Ju užvertė akis į mėnulį, patylėjo ir tarė: „Arutamas yra visur ir viskas yra Arutamas“.

Ekvadoro žemėlapis - šuarų gyvenama teritorija - Morona Santiago

Turinys:

1. Ju

2. Makasas

3. Šuarų respublika

4. Autobusas 

5. Staigmena

6. Ymela ir Nantaras

7. Nantaro valdos

8. Tukupis

9. Barbaskas ir konga

10. Karačos

11. Arutamas

12. Tinginių diena

13. Skanėstai

14. Sielos

15. Miškas

16. Tas, kuris gyvena upelyje

17. Daržo karalienė

18. Oloje

19. Atsisveikinimas

20. Spektaklis

21. Moronos šamanas

22. Žaidimai

23. Karingos istorijos

24. Naujieji ant stogo

25. San Chosé

26. Upė

27. San Karlosas

28. Ara ir Gvatusa

29. Užpuolimas

30. Medžiotojas

31. Tankmėje

32. Žvejai

33. Spąstai

34. Keliautojai

35. Tikrovės raktai

36. Tuntumo pasaulis

37. Muisakas

38. Tuna

39. Palydos

40. Epilogas


 

Šiame trumpame video pamatysite, kaip Amazonija atrodo šiandien. Tai kitos Peru gyvenančios čiabuvių genties Matses žemės, esančios dar toliau nuo civilizacijos.

 

Kristinos Stalnionytės knyga Šuarų žemė - pirkti
Kristinos Stalnionytės knyga Kelias į Santjago de Kompostelą - pirkti
Kristinos Stalnionytės ir Ryto Šalnos knyga Peru spalvos - pirkti